STRAIPSNIS

Knygos „Mąstyk ir būk turtingas“ santrauka

Apie autorių ir knygą

Napoleonas Hillas – žurnalistas, teisininkas, JAV prezidento patarėjas, rašytojas, laikomas „sėkmės literatūros“ arba pozityvaus mąstymo pradininku. Paprastai tariant, būtent šitos asmenybės ir jo kūrinių įtaka svariai prisidėjo prie to, kokias metodologijas šiandien naudojam tikslų įgyvendinimui, vizualizavimui ir kt. (turbūt matei filmą arba skaitėte knygą „The Secret“ (liet. „Paslaptis“)?) Taigi, praktiškai grįžtam prie pirminio šaltinio.

Knyga „Mąstyk ir būk turtingas“ (angl. Think and Grow Rich) parašyta 1937 metais, Didžiosios depresijos metu. Nežiūrint į tai, ji tebėra ne ką mažiau aktuali ir itin praktiškai panaudojama šiandien. Ne veltui iki šiol parduota daugiau kaip 70 milijonų knygos kopijų, ji išversta į daugybę pasaulio kalbų. Tai – populiariausia šio autoriaus knyga.

Įdomu, jog knygą N. Hillas parašė paskatintas E. Karnegio, tuo metu žymaus plieno pramonės magnato, pakišusio mintį išnagrinėti daugiau kaip 500 turtingiausių ir sėkmingiausių to meto žmonių Amerikoje nuo verslininkų iki mokslo, politikos lyderių (T. Edisonas, H. Fordas, E. Geitsas, J. Rokfeleris, keli JAV prezidentai ir kt.) ir sukurti universalią sėkmės formulę. Šis darbas autoriui užtruko daugiau kaip 20 metų, kol pirmiausia straipsnių, o vėliau knygos pavidalu virto nepaprastu leidiniu, kupinu puikių įžvalgų, paprastų patarimų ir net detalių, lengvai pritaikomų instrukcijų, padėsiančių pasiekti tikslus, laimę ir turtus, trokštamą karjerą ir kt.

Knygoje N. Hillas kelia esminę problemą: dauguma žmonių nežino, kokie yra tikrieji jų siekiai ir tikslai. O juk kai nežinai, kur nori nueiti, niekaip negalėsi to padaryti. Būtent šitą problemą autorius ir imasi spręsti. Todėl knyga yra savotiškas sąmoningo turtėjimo vadovėlis. Svarbiausia, turtėjimo plačiąja prasme. Nors skaitant knygą gali susidaryt įspūdis, jog omenyje turimi materialūs turtai, autorius atskleidžia, jog „turto“ sąvoką čia reikėtų suvokt kur kas plačiau. Kituose kūriniuose jis mini, kad turtais turi būti laikomi tokie dalykai kaip sveikata, santykiai, tikėjimas, dalinimasis, empatija, finansinis saugumas ir kt. Būtent todėl skaitant šią knygą reikėtų nepamest kuo platesnio požiūrio. Ir dar, kaip jau pačioje pradžioje teigia autorius, šiek tiek „pasikapstyti“ – perskaičius knygą reikės surast vieną svarbiausią, tiesiogiai neįvardytą mintį, jeigu tik būsi pasiruošęs ją atrasti. Tai šiek tiek intriguoja, ar ne..?

Visoje knygoje tiesiogiai minima ir dažnai kartojama idėja – jog mintys yra visa ko pagrindas ir turi savybę materializuotis. Apie šią ašį ir pradedamos dėlioti svarbiausios pamokos. Minties galia gali padėti suformuoti degantį troškimą ir aiškiai apibrėžti norimą pasiekti tikslą.

Trokšimas + Idėjos + Planai + Ryžtingi veiksmai = Sėkmė

13 PAMOKŲ IR ŽINGSNIŲ SĖKMĖS IR TURTŲ LINK

1. Troškimas: aiškiai apsibrėžk tikslą ir įgyvendink jį su degančiu troškimu

Ko nori labiau už viską? Tik tvirtas apsisprendimas ir troškimas gali padėti pasiekt tikslą. Vien noro nepakanka, nes jis paprastai būna pernelyg neapibrėžtas ir neįpareigojantis. Tuo tarpu degantis, aiškiai apibrėžtas troškimas verčia imtis konkrečių veiksmų.

 

6 žingsniai, kad paverstum troškimus tikrove:

 1. Nuspręsk, kiek tiksliai pinigų nori uždirbti.
 2. Apsibrėžk, ką esi pasiruošęs paaukoti, kad tą pasiektum.
 3. Nusistatyk datą, iki kada tą pasieksi.
 4. Susidaryk planą, kaip pasieksi tikslą ir pradėk nedelsiant, nesvarbu, ar jautiesi tam pasiruošęs, ar ne.
 5. Viską užsirašyk – ką tiksliai planuoji pasiekti.
 6. Skaityk savo planus garsiai, 2 kartus per dieną, ryte ir vakare. Vizualizuok, įsivaizduok, kad jau turi tokį turtų kiekį, kokio trokšti.

 

2.  Tikėjimas: turėk stiprų tikėjimą, kad tikrai gali susikurti savo gerovę

Tikėjimas yra sėkmės atskaitos taškas, tam tikra minčių būsena, kurią gali pasiekti per kartojamas instrukcijas ir afirmacijas savo pasąmonei. Taip patikėsi, jog tai, ko trokšti, iš tiesų gali būti pasiekta ir, ėmusis veiksmų, sėkmė bus neišvengiamas jų rezultatas. Čia svarbų vaidmenį vaidina emocijos. Teigiamų emocijų protegavimas ir neigiamų emocijų (baimė, neigimas, abejonė) pašalinimas gali padėti kovoti su nesėkmėmis, stiprinti pasitikėjimą savimi, ugdyti lyderystės įgūdžius. Kadangi būtent pasitikėjimo savimi trūkumas paprastai lemia, jog nepasiekiam tam tikrų tikslų, autorius siūlo 5 žingsnius, padėsiančius didinti pasitikėjimą savim:

 1. Žinok, jog gali pasiekti savo tikslą ir pažadėk sau tai atkakliai daryti, tol, kol pavyks.
 2. Mintys, kurios sukasi Tavo galvoje, visuomet materializuojasi į fizinius veiksmus ir keičia realybę. Todėl turi kasdien 30 minučių galvoti apie tai, kokiu žmogumi nori tapti. Rask pavyzdžių asmenybių, į kurias nori būti panašus. Šie pavyzdžiai padės išlaikyt tikėjimą, jog tai iš tiesų gali būti pasiekta, gali tapti tokia savo versija, į kokią norėtum lygiuotis.
 3. Kasdien 10 minučių stenkis ugdyti pasitikėjimą savimi, galvok apie tai.
 4. Užsirašyk detalų savo tikslo aprašymą. Siek jo, kol pagaliau pavyks. Nesiliauk, nesustok. Jokiomis aplinkybėmis.
 5. Suprask, jog sėkmės nepavyks pasiekt turint amoralius motyvus. Būtina veikti taip, kad Tavo veiksmai niekam nekenktų. Neigiamas požiūris ir žmogiškumo nustūmimas šalin niekada neatneš sėkmės. Primink sau, jog nori tarnauti kitiems; tuomet jie mainais norės tarnauti Tau.

 

3.  Savitaiga: nuolat kartok sau troškimus, kad perprogramuotum sąmonę

Savitaiga yra tiltas tarp sąmonės ir pasąmonės. Ji padeda troškimus perduoti ir įtvirtinti pasąmonėje, taip stiprinti tikėjimą, jog gali pasiekti numatytų tikslų. Todėl apie troškimus būtina nuolat sau primint, kartot juos kuo nuoširdžiau ir dažniau, su tvirtu tikėjimu. Savo žodžius privalai pririšt prie emocijų, suteikt jiems spalvas ir tikrą jausmą. Kartodamas afirmacijas privalai leist sau tas emocijas jausti, išgyventi. Pasąmonė veikia tik tuomet, kai išties, tarsi fiziškai jauti savo mintis, jų nepaleidi.

 

4.  Specializuotos žinios: siek žinių, kurios būtų nukreiptos į gerovės kūrimą

Egzistuoja dviejų tipų žinios: specializuotos ir bendrosios. Pastarosios neturi daug naudos mėginant sukurti finansinę gerovę. Ją ir pinigus žinios geba generuoti tik tada, kai yra specifinės ir nukreiptos į tam tikrą baigtinį tikslą. Kad taptum sėkmingu, privalai turėt (arba siekt įgyti) specifinių žinių tam tikroje pasirinktoje srityje. Bet kuris klestintis profesionalas pasirinko sumokėti kainą – aukojant laiką (ir neretai finansus) įgyt žinių, kurios padėtų tapt turtingu. Jeigu tokių žinių ar gabumų dar neturi, ieškok didžių protų, bendruomenės, kuri gali padėti įgyti žinias, padėsiančias pasiekt tikslus. Verta mokytis visą gyvenimą.

 

5.  Vaizduotė: tai, ką gali įsivaizduoti, gali ir įgyvendinti

Idėjos ir troškimai formą įgauna vaizduotės dėka. Turi aiškiai pamatyt ir vizualizuot savo mintis ir troškimus. Kuo tiksliau ir smulkiau juos įsivaizduosi, tuo giliau jie įsirėš į pasąmonę. Pasitelkus vaizduotę gali prie trokštamo tikslo „pririšti“ emociją. Kartok iki detalių aiškų ir emociškai paveikų savo tikslo paveikslą, kol jis stipriai įsirėš mintyse, kurios vėliau lygiai taip pat tiksliai, kaip įsivaizdavai, materializuosis realybėje fiziniu pavidalu. Kad geriausiai panaudotum savo vaizduotę tikslų pasiekimui, pasidaryk sąrašą idėjų, kurios Tave įkvepia ir leidžia geriausiai išnaudot savo gabumus.

 

6.  Planavimas: būtinas sėkmei ir tam, kad trokšimai virstų veiksmais

Be plano neturim aiškaus tikslo. Ar/ kokį planą turi savo gyvenimui? Ar tiksliai žinai, kur nori būti po 1 mėnesio, metų, trejų, 10-ties? Turi ne tik žinoti, bet ir pasirengt praktinį tikslų įgyvendinimo planą ir užtikrint, kad tie tikslai veikia Tavo naudai. Šalia to, svarbu suvokti, kad joks individas negali savo tikslų pasiekt vienas; bendradarbiauti – būtina. Jeigu planas neveikia, reikia keist būtent tą planą, bet ne tikslą. T. Edisonas prieš išrasdamas elektros lemputę 9999 kartus mėgino parinkt tinkamą metalą jos siūlui, kol galiausiai dešimttūkstantasis kartas buvo sėkmingas. Todėl svarbu niekada nepasiduot, būt atkakliam, net jeigu patiri nesėkmes.

 Kad planas veiktų:

 1. Susidraugauk su bendraminčiais, kurie padės tau jį įgyvendinti.
 2. Prieš prisijungdamas prie bendraminčių nuspręsk, ką tu gali jiems duoti mainais už pagalbą.
 3. Su bendraminčiais matykis mažiausiai du kartus per savaitę (arba dažniau), kol susikursi visiškai aiškų planą.
 4. Visomis išgalėmis stenkis palaikyti gerus santykius su bendraminčiais.

 

7.  Atidėliojimas: nėra nieko svarbiau kaip priimti sprendimą

Pasikalbėjęs ir išanalizavęs visus tuos 504 sėkmingus žmones autorius padarė išvadą, jog negebėjimas priimti sprendimo (arba kitaip atidėliojimas) yra viena esminių nesėkmių priežasčių. Būtent ryžtas yra ta savybė, kuri bendra visiems sėkmingiems žmonėms. Jie sprendimus priima greitai ir užtikrintai. Nesėkmingi žmonės tuo tarpu leidžia, kad kitų nuomonė stotų tarp jų troškimų ir veikimo. Jeigu leidi tam nutikt, vadinasi, Tau trūksta degančio troškimo. Kai jo netrūksta ir tvirtai žinai, ko nori ir kaip tai gaut, gali lengviau priimt sprendimus, veikti. Tereikia drąsos priimt tvirtą sprendimą.

 

8.  Atkaklumas: niekuomet nepasiduok ir turėk daug ryžto

Atkaklumas yra proto būsena, kuri gali būti sukurta turint aiškiai apibrėžtą tikslą ir planus, troškimą, pasitikėjimą savo jėgomis, reikalingas žinias, bendradarbiavimą, valios jėgą ir įpročius. Atkaklumą iš esmės lemia valios stiprybė. Kartu su degančiu troškimu ji lemia garantuotą tikslų pasiekimą, gebėjimą nepasiduot užklupus iššūkiams. Atkaklumą ugdyti gali:

 1. Žinojimas, ko tiksliai nori.
 2. Troškimas, net apsėdimas tuo tikslu, kurį nori pasiekti.
 3. Tikėjimas, kad gali įvykdyti nusimatytą planą.
 4. Plano aiškumas.
 5. Žinios, užtikrinančios, kad planas paremtas faktais.
 6. Bendradarbiavimas, kuomet pirmyn stumia ir bendraminčiai.
 7. Valia, padedanti susikoncentruoti į matymą, kaip planai bus įgyvendinti praktiškai.
 8. Įpročiai, kurie yra valios išdava, nes dalykai, kuriuos darai nuolat, byloja apie tai, kas esi.

 

9.  Komandos jėga: apsupk save žmonėmis, kurie padės tau įgyvendinti planus

Žinios virsta galia, kai ją išskaidom į aiškius planus. Bet žinių negalim įgyti vieni, ypač jeigu planai – labai dideli. Todėl svarbu į pagalbą pasitelkt komandą, bendraminčius, kurie padės sugeneruot pakankamai daug galios ir įgyvendint planus. Kelios galvos gali sugalvot geresnes idėjas, negu viena, padėti pasiekt išskirtinių rezultatų.

 

10.  Transmutacija: pakeisk minčių ir jausmų energiją

Tam tikros emocijos sukuria tam tikras proto būsenas. Todėl, tarkim, jeigu nori, kad Visata Tau suteiktų daugiau pinigų, turi jaustis taip, tarsi jų turi jau dabar. Stiprios teigiamos emocijos šį jausmą sustiprins ir iššauks tokias vibracijas, kurios padės gaut tai, ko nori. Todėl turi nuolat stebėt savo protinę ir emocinę būseną ir gebėti mintis ir jausmus transformuoti į kaip galima labiau teigiamus dažnius. Posivite vibes only, kitaip tariant.

 

11.  Pasąmonės galia: teigiamos emocijos formuoja teigiamas pasekmes

Pasąmonė yra jungtis tarp baigtinio žmogiškojo proto ir begalinio Visatos Intelekto. Ji turi potencialą troškimus paversti fizine materija. Mintyse vienu metu gali turėti tik vieną emociją – teigiamą arba neigiamą. Kad ir kurią nešiosiesi, būtent ji visą laiką kalbėsis su Tavo pasąmone ir padės arba trukdys pasiekti užsibrėžtus tikslus. Reikia leisti mintis užvaldyti teigiamoms emocijoms, kad šios neįsileistų neigiamų. Tai – vienas kompleksiškiausių iš 13-kos principų. Todėl jo esmę trumpai aprašyti sunku. Čia rekomenduojam žvilgtelt į knygą.

 

12.  Smegenys: gali pajusti ir nuskaityti vibracijas

N. Hillas tikėjo, jog kiekvieno žmogaus smegenyse gimstančios mintys turi savitas vibracijas, lygino jas su radiju, transliuojančiu tam tikrus dažnius. Žmogaus atveju „dažniai“ yra emocijos, kurios stiprina arba silpnina vibracijas. Jeigu vibracijos sutampa su Visatos Protu, tai mus sustiprina, jeigu ne – susilpnina.

 

13.  Šeštasis pojūtis: įsiklausyk į nuojautą

Paskutinis principas tarsi sujungia ankstesnius ir padeda visus juos iki galo suprasti. Autorius tikėjo Visatos Protu, kurį pasiekti ir prie kurio priartėti galim tada, kai mūsų smegenys emocijų pagalba transliuoja ypač aukštas ir teigiamas vibracijas. Staigūs įkvėpimo pliūpsniai esą yra to Proto apraiškos. Kai įsiklausom, galim jį išgirsti. Tai yra šeštasis pojūtis. Jis gali padėti išvengt pavojų ir pamatyt galimybes, vest mus kelionėje, padėti numatyt teisingus žingsnius troškimams įgyvendinti.

 

Autorius teigia, jog kiekvienas visiškai kontroliuojam vienintelį dalyką, įgalintį mus turėti savo svajonių gyvenimą. Tai – mūsų mintys. Jų kontrolė konstruoja mūsų realybę.

Prieš pratiškai pritaikant knygoje išdėstytas tiesas autorius nori užtikrinti, jog Tavęs nelaiko kuri nors iš 6 baimių. Jos yra:

 1. Skurdo baimė, pasireiškianti per neryžtingumą, abejonę, nerimą, perdėtą atsargumą, atidėliojimą.
 2. Kritikos baimė, pasireiškianti per nepilnavertiškumą, stuburo neturėjimą, iniciatyvos ir ambicijų stoką.
 3. Blogos sveikatos baimė, pasireiškianti per hipochondriją, netinkamą fizinį krūvį, nesivaldymą, saiko neturėjimą.
 4. Baimė netekti kieno nors meilės, pasireiškianti per pavydą, kaltų ieškojimą, lošimus.
 5. Senatvės baimė, pasireiškianti per nepilnavertiškumo kompleksus, savęs vadinimą senu, menkinimą, vidinės iniciatyvos gesinimą.
 6. Mirties baimė, pasireiškianti per dėmesio koncentravimą labiau į mirtį, negu gyvenimą, tikslo neturėjimą, negebėjimą tinkamai pasirinkti veiklą.

 

Tiesa, šalia šios knygos (priklausomai nuo leidimo) neretai pridedamas savotiškas 52 savaičių iššūkis-instrukcija, kur žingsnis po žingsnio atliekant užduotis, greičiau pasieksi savo tikslų, tapsi geresne savo versija.

Taip pat būtina pasakyt, kad knyga daug sykių geresnė, nei šis konspektas. Labai rekomenduojam perskaityt! Ir, žinoma, surast tą esminę paslėptą mintį!

P.S. Jeigu vienos knygos pritrūko, daugiau jų rekomendacijų paliekam straipsnyje TOP 10 knygų apie pinigus, kurias privalai perskaityti“.